Inleiding

Met onze bedrijfsvoering streven we naar een maximaal dienstverlenende organisatie die de gemeentelijke doelen en ambities dient. Ook ons gemeentelijk vastgoed draagt aan deze doelen en ambities bij, door gebouwen in goede staat te houden, te verduurzamen waar mogelijk en leegstand zoveel mogelijk terug te brengen.

Vastgoed
Dit betreffen de kapitaal-, exploitatie- en onderhoudslasten van al het vastgoed dat in handen is van de gemeente, behalve die in het kader van onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij voornamelijk om kunst- en sportgebouwen, bibliotheken, buurtcentra en commercieel vastgoed.

Overhead en bedrijfsvoering
Hieronder vallen alle bedrijfsvoeringskosten die ondersteunend zijn aan het proces, zoals voor ICT, ambtenarenhuisvesting, management en ondersteuning in het kader van financiën, communicatie en HRM.