Inleiding

Sporten en bewegen biedt kansen aan talenten en draagt bij aan het welbevinden van inwoners en de aantrekkingskracht van de stad. We stimuleren daarom zowel (top)sporttalent als laagdrempelig beweegaanbod voor hen die minder snel met sport in aanraking komen.

Sportbeleid
Dit budget gaat naar de ondersteuning van sportorganisaties, het bewerkstelligen van netwerken en samenwerking tussen organisaties en het bemensen van sporthallen. Daarnaast worden hieruit combinatiefunctionarissen gesubsidieerd, die werkzaam zijn als schoolleraar en als instructeur bij een sportvereniging.

Sportgebouwen en velden
Het gaat hierbij enerzijds om de huurderslasten (zoals voor onderhoud, energie en schoonmaak) voor alle gemeentelijke sportvoorzieningen. Anderzijds betreft het de kapitaal- en exploitatielasten van gemeentelijke buitensportvoorzieningen.