Inleiding

We willen zoveel mogelijk Almeerders in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Dat vindt de bewoner terug in educatie, in voorstellingen in bijvoorbeeld het KAF en in financiële ondersteuning via het Cultuurfonds Almere.

Kunst en cultuur
Uit het kunstbudget worden de schouwburg en andere cultuurinstellingen, zoals theaters, musea en theatergezelschappen, gesubsidieerd. Daarnaast worden kunst- en muzieklessen voor leerlingen en het beschermen van en documenteren van archeologische vondsten bekostigd.

Bibliotheekwerk
Hieruit worden de subsidie aan de bibliotheek, de kapitaallasten voor de huisvesting en de inrichting van de bibliotheek afgedekt. Daarnaast wordt een klein deel aangewend om personeelskosten uit te betalen.