Inleiding

Vanuit onze ambitie om het bedrijvenlandschap te versterken en het Almeerse bedrijfsleven te behouden en te laten groeien, willen we een excellent gastheer zijn voor ondernemers in en om Almere. We werken aan het economisch perspectief door vorm te geven aan de strategische economische agenda.

Economische ontwikkeling
Het grootste deel van dit budget gaat naar de personeelskosten die voortkomen uit het excellent gastheerschap richting ondernemers en het ontwikkelen van aantrekkelijke werklocaties. Daarnaast wordt Almere City Marketing gesubsidieerd ter promotie van de stad en worden diverse kleinere programma’s bekostigd.

Markten en horeca
Dit budget gaat naar vergunningverlening, toezichts-  en handhavingstaken  met betrekking tot horecagelegenheden en markten. Hier staan de leges tegenover die horecaondernemers betalen voor vergunningen en die marktstandhouders betalen voor een marktplaats.

Commerciële producten
Hieronder valt de exploitatie van huur- erfpacht- en landbouwgronden. Tegenover de opbrengsten staan personeels- en kapitaallasten.