Inleiding

We willen dat kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien, tot volwassenen die hun plek in de maatschappij naar eigen kracht en mogelijkheden kunnen innemen. We streven er ook naar om onze inwoners zo lang mogelijk te laten wonen in hun vertrouwde thuissituatie. Wij doen wat nodig is.

Gezondheidszorg

Dit betreft voornamelijk de subsidie aan de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Flevoland. Een klein deel heeft betrekking op gemeentelijke personeelskosten.

Centra voor jeugd en gezin
Dit budget wordt grotendeels doorgezet naar instanties die opvoedings- en gezinsondersteuning bieden. Almere heeft op dit gebied een regiofunctie. Daarnaast wordt geld verstrekt voor de jeugdgezondheidszorg bij de GGD en logopedie. Een klein deel van het budget tenslotte gaat naar gemeentelijk personeel.

Huishoudelijke hulp en gehandicaptenvoorzieningen
Hieruit wordt bekostigd enerzijds het bieden van ondersteuning bij huishoudelijke taken gericht op een schoon en leefbaar huis. Anderzijds wordt geld verstrekt voor materiële gehandicaptenvoorzieningen, zoals rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Sociaal cultureel werk

Het gaat hier voornamelijk om subsidiëring van stichting de Schoor voor de exploitatie van buurtcentra. Uit het restant worden gemeentelijke personeelskosten afgedekt.