Deze online versie van de voorjaarsnota is voor Almere een pilot. Er is gezocht naar een manier om meer en gemakkelijker inzicht te geven in de financiën en de wijzigingen die in dit geval de voorjaarsnota bevat. Voor juist dat overzicht start de site met de infographic "kijkje in onze portemonnee". Deze infographic geeft een beeld over de programma's heen van baten en lasten. Vervolgens kan er per programma worden doorgeklikt waarmee ook op onderdelen meer informatie kan worden verkregen. De paragrafen, indicatoren, verbonden partijen en andere bijlagen hebben ook een plek gekregen. Hiermee volgt het inhoudelijk gezien de opzet zoals het sinds de programmabegroting 2017 bij P&C producten in Almere gebruikelijk is.

In de voorjaarsnota wordt vastgesteld beleid bijgesteld en geactualiseerd. Het heet daarom ook wel een technisch voorjaarsnota die daarmee beleidsarm is. De wijzigingen die worden doorgevoerd zijn nodig omdat bijvoorbeeld wetgeving verandert of omdat er nieuwe inzichten zijn en daarom niet kunnen wachten tot de programmabegroting. De behandeling van deze voorjaarsnota in de raad kan zorgen voor wijzigingen in zowel tekst als gegevens. 

In deze digitale voorjaarsnota worden zowel de lasten als de baten per (sub)programma weergegeven. Ook mutaties worden bruto in beeld gebracht. Hiermee heeft u een volledig beeld van de baten en de lasten. In de digitale versie worden zowel hogere lasten als hogere baten als een positief getal gepresenteerd.
In de papieren versie van de voorjaarsnota is dit niet het geval. Daarin worden de mutaties gepresenteerd als een verbetering (+) of een verslechtering (-) van het saldo van de baten en lasten.

Navigeren over de site kan behalve via de start-infographic doorlopend via de menubalk waarbij via de inleiding ook de actualisatie perspectief en een totaaloverzicht te raadplegen zijn. 

Met deze pilot wil de gemeente Almere meer inzicht krijgen in de interne werkprocessen die deze weergave vraagt maar ook in de  voor- en nadelen van het online presenteren voor de lezer. Vragen, opmerkingen, onjuistheden of tips naar aanleiding van deze publicatie stellen we dan ook erg op prijs. U kunt deze richten aan Paul Wilhelmus, e-mail: pwilhelmus@almere.nl.